Este material encóntrase protexido polos dereitos de autor.
Para descargar un documento debe especificar a continuación o seu identificador e contrasinal de acceso.
No seguinte enderezo de correo electrónico pode solicitar máis información sobre como conseguir estes datos de acceso.

  [Cancelar] [Acceder]

Mapa da Web Universidade de Vigo Contacto

menu-open
menu-close
null
Info-Profesorado
Info-Profesorado
Form-Profesorado
Biblioteca-Online-Libros
Biblioteca-Online-Documentos
Recursos-Educ
Recursos-Educ
Innovacion-Educ
Ligazons
Ligazons
Ligazons
Innovacion-Educ
 
titlebarL
BIBLIOTECA ONLINE
titlebarR
 
Libros
O que fan os mellores profesores universitarios. Ken Bain
Deseñar e avaliar por competencias na universidade. O EEES como reto. (2ª Edición) Antonio Bolívar
Experiencias de innovación educativa na universidade (2ª Edición)
Innovación docente e uso das novas tecnoloxías da información no ensino universitario. Manuel Area Moreira
Competencias docentes do profesorado universitario. Calidade e desenvolvemento profesional. Miguel Ángel Zabalza
Prácticas innovadoras en aulas universitarias. Mercedes Suárez Pazos (coordinadora)
Novos enfoques no ensino universitario. Varios autores
A renovación do ensino universitario: necesidade, obstáculos e oportunidades. Daniel Gil Pérez, Joaquín Martínez Torregrosa e Amparo Vilches
Os materiais de aprendizaxe en contextos educativos virtuais. Pautas para o deseño tecnopedagóxico. Albert Sangrá (coordinador), Lourdes Guardia, Xavier Mas e Cristina Girona
A avaliación da actividade docente. Eduardo García Jiménez
A profesionalización da docencia: a resposta aos retos do proceso de converxencia europea. Amparo Fernández March
Ensinando na universidade. Estratexias eficaces e principios clave. Sarah Moore, Gary Walsh e Angélica Rísquez
Prácticas educativas innovadoras na universidade. Varios
A aprendizaxe baseada en proxectos no ensino universitario. Miguel Valero-García
A avaliación formativa: un desafío para o ensino universitario. Leonor Margalef García
Elementos para a elaboración e desenvolvemento de plans de acción tutorial na universidade. Joaquín Gairín (coordinador)
Ensino Superior. Adaptación e éxito académico dos estudantes. Leandro S. Almeida
A avaliación como aprendizaxe. Miguel Ángel Santos Guerra
Propostas innovadoras na docencia universitaria. Varios autores
A avaliación formativa e compartida en docencia universitaria Victor Manuel L&ocute;pez Pastor

 
 
foot