head
 
 
ORIENTA 2008

 
L
 
R
tl  
tl

Programa de Orientación Profesional denominado ORIENTA2008. Haino que solicitar dende esta web, de Julián Sábada. Outra posibilidade é a descarga inmediata dende algunhas páxinas de colexios ou institutos que o ofrecen gratuítamente para a súa descarga. Exemplos disto serían: http://www.iesjoaquinaraujo.org/orientacion/?p=123&akst_action=share-this http://www.santiagoapostol.net/orientacion/orient_academica.htm

 
L   R
 
 
 
 
 
Tags: psicopedagoxía
 
 
 
 
Data de inclusión:2008-10-01 13:57:49