Mapa da Web Universidade de Vigo Contacto
menu-open
menu-close
null
Info-Profesorado
Info-Profesorado
Form-Profesorado
Biblioteca-Online-Libros
Biblioteca-Online-Documentos
Recursos-Educ
Recursos-Educ
Innovacion-Educ
Ligazons
Ligazons
Ligazons
Innovacion-Educ
 
 
INNOVACIÓN EDUCATIVA
 
[III Xornada de Innovación Educativa]

A ensinanza da Economía no Programa de Maiores da Universidade de Vigo
Alberto Vaquero García e Santiago Lago Peñas [Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo]
[Presentación] [Vídeo]

A plataforma TEMA. Unha experiencia de formación permanente no profesorado da Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte
Mª Ángeles Fernández Villarino, Carlos Lago Peñas e R. Iván Martínez Lemos [Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte]
[Presentación] [Vídeo]

A tradución de material matemático como elemento formativo
Miguel Ángel Mirás Calvo e Carmen Quinteiro Sandomingo [Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais]
[Presentación] [Vídeo]

Actividades prácticas innovadoras na formación dos mestres
D. Manuel Vidal López [Facultade de Ciencias da Educación de Ourense]
[Vídeo]

Actuacións de coordinación horizontal na Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte
José María Cancela Carral, Ana Rey Cao, Jorge Soto Carballo e Alicia Riveiro Bozada [Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte]
[Presentación] [Vídeo]

Cuestionarios de autoavaliación na plataforma TEMA
María José Pérez e Julia Carballo [Facultade de Ciencias de Ourense]
[Presentación] [Vídeo]

Dinamización da comunidade universitaria a través do traballo por proxectos: III Xornadas de Tradición e Xogo na Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte
Ana Rey Cao e os estudantes da materia Deporte para todos: Ana González Cortiñas, David Feijoo Fernández, Miguel Ángel Fernández Fernández, Antonio Hernández Fernández, Sandra Marsillas Riveiro, Yashodhara Pena Soage, Alicia Riveiro Bozada, Jorge Rodríguez Coma, Lara Rodríguez Díaz, Esther Simón Benito, Phara Souto Silva, Ángel Soler Rúa e Jorge Troncoso Lago [Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte]
[Presentación]

E-learning 2.0: experiencias docentes na universidade
Pedro Cuesta Morales [E.S. de Enxeñería Informática]
[Presentación] [Vídeo]

Estratexias da divulgación científica utilizadas como recursos didácticos no ámbito científico-tecnolóxico
Pío M. González Fernández e Julia Serra Rodríguez [E.U. de Enxeñaría Técnica Forestal]
[Presentación] [Vídeo]

Expectativas, experiencias e competencias do alumnado sobre ou uso da plataforma de teleformación TEMA
Myriam Alvariñas Villaverde, Cristina López Villar e Jorge Viaño Santasmarinas [Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte]
[Presentación] [Vídeo]

Experiencia de posta en práctica do EEES dende a materia de Desenvolvemento psicomotor
Francisco Javier García Núñez e José Mª Pazos Couto [Facultade de Ciencias da Educación de Ourense]
[Presentación] [Vídeo]

Formas de medir a satisfacción alumno-profesor: experiencia na materia de Estatística III de A.D.E.
María Gómez Rúa, Leticia Lorenzo Picado e Estela Sánchez Rodríguez [Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais]
[Presentación] [Vídeo]

Hot potatoes: unha aplicación para crear exercicios interactivos
Mª Victoria Fernández Carballo-Calero [Facultade de Ciencias da Educación de Ourense]
[Presentación] [Vídeo]

Investigación experimental de radiocomunicación nas aulas
Ana Vázquez Alejos, Manuel García Sánchez e Íñigo Cuíñas Gómez [E.T.S. de Enxeñeiros en Telecomunicacións]
[Presentación] [Vídeo]

Novas tecnoloxías para o ensino da astronomía
María M. Álvarez Lires e Uxío Pérez Rodríguez [Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte]
[Presentación] [Vídeo]

O blog e a Educación ambiental en termos ECTS
Esther Martínez Figueira [Facultade de Ciencias da Educación de Ourense]
[Presentación]

O SEEQ como instrumento de valoración da ensinanza: Primeiros resultados
Mª Victoria Verdugo Matés e Mª Isabel Cal Bouzada [Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais]
[Presentación] [Vídeo]

Reducir esixencias e traballar as motivacións para lograr unha maior aprendizaxe
Xulio Fernández Hermida [E.T.S. de Enxeñeiros en Telecomunicacións]
[Presentación] [Vídeo]

Un contorno persoal de aprendizaxe para o ensino da Estatística
Vicente Novegil Souto [Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación]
[Presentación] [Vídeo]

Unha alternativa de ensinanza-aprendizaxe en Econometría
Mª Victoria Verdugo Matés e Mª Isabel Cal Bouzada [Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais]
[Presentación] [Vídeo]

Unha experiencia de aprendizaxe colaborativa en Dereito romano
Mª José Bravo Bosch [Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo]
[Presentación] [Vídeo]

Utilización de textos histórico-científicos na aula
María M. Álvarez Lires e Uxío Pérez Rodríguez [Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte]
[Presentación] [Vídeo]

Xornadas de introdución ás técnicas de traballo universitario: unha experiencia para o alumnado de 1º curso da Licenciatura en Ciencias da Actividade Física e do Deporte
Ana Rey Cao, Héctor Castro Rey, José María Cancela Carral, Alicia Riveiro Bozada, Cristina López Villar, Domingo Rodríguez Teijeiro, Carlos Lago Peñas e Jorge Viaño Santasmarinas [Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte]
[Presentación] [Vídeo]
 

 
foot