Mapa da Web Universidade de Vigo Contacto
menu-open
menu-close
null
Info-Profesorado
Info-Profesorado
Form-Profesorado
Biblioteca-Online-Libros
Biblioteca-Online-Documentos
Recursos-Educ
Recursos-Educ
Innovacion-Educ
Ligazons
Ligazons
Ligazons
Innovacion-Educ
 
 
INNOVACIÓN EDUCATIVA
 
[I Xornada de Innovación Educativa]

A creatividade para a innovación docente universitaria
Dª. Eva Martínez Suárez [Facultade Ciencias da Educación Ourense ]
[Presentación] [Vídeo]

A experiencia de coordinación no plan piloto de adaptación ao EEES na titulación de Química
Dª. Inmaculada Prieto Jiménez [Facultade de Ciencias da Educación Pontevedra ]
[Presentación] [Vídeo]

A metodoloxía da aprendizaxe-servizo en materias relacionadas coa xestión das organizacións
D. Roberto Carballo Meiriño [Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo Ourense]
[Presentación] [Vídeo]

A plataforma Tema en Expresión corporal e danza
Dª. María Ángeles Fernández Villarino [Facultade de Ciencias da Educación Ourense ]
[Presentación] [Vídeo]

A titorización grupal como estratexia innovadora
Dª. Carmen Ricoy Lorenzo [Facultade de Ciencias da Educación de Ourense]
[Vídeo]

Actividades innovadoras na formación inicial dos mestres en ciencias
D. Pedro Membiela Iglesia [Facultade Ciencias da Educación Ourense ]
[Presentación] [Vídeo]

Aplicacións de novas tecnoloxías audiovisuais á ensinanza de Bioloxía
D. Antonio Palanca, D. Javier Fernández e Dª. Cristina Carabelos [Facultade de Bioloxía Vigo]
[Video-Presentación] [Vídeo]

As actividades manipulativas como ferramenta de aprendizaxe no ámbito científico-tecnolóxico
D. José Benito Vázquez Dorrío [Escola Técnica Superior de Enxeñaría de Minas Vigo]
[Presentación] [Vídeo]

Coloquio: Aclarando dúbidas e debatendo sobre temas relacionados
D. José Luis García Soidán e Dª. Inmaculada Prieto Jiménez [Facultade de Ciencias da Educación Pontevedra]
[Vídeo]

Coloquio: Aclarando dúbidas e debatendo sobre temas relacionados
D. José Luis García Soidán, D. Pedro Membiela Iglesia e D. José Carlos López [Facultade de Ciencias da Educación Pontevedra, Facultade de Ciencias da Educación Ourense e Escola Técnica Superior de Enxeñeiros Industriais Vigo]
[Vídeo]

Da diversidade á aula: unha experiencia coeducativa con estudantes de educación secundaria obrigatoria
Dª. María Victoria Carrera Fernández [Facultade de Ciencias da Educación Ourense ]
[Presentación] [Vídeo]

Divulgar para ensinar matemáticas
D. Miguel A. Mirás Calvo [Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo Vigo]
[Presentación] [Vídeo]

Enfoques programáticos para a innovación docente en recursos xenéticos mariños
D. Pablo Presa Martínez e Dª. Montserrat Pérez [Facultade Ciencias do Mar Vigo]
[Vídeo]

Estatística en turismo. Experiencia adaptada ao EEES
D. Carlos Filiberto González Salgueiro [Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo Ourense]
[Presentación] [Vídeo]

Estratexias de integración no EEEES
Dª. Julia Serra Rodríguez e D. Pío González Fernández [Escola Técnica Superior de Enxeñaría de Minas Vigo e Escola Universitaria de Enxeñaría Técnica Forestal Pontevedra]
[Presentación] [Vídeo]

Experiencias de estudantes en radio, televisión e webs
Dª. María Lameiras Fernández [Facultade de Ciencias da Educación Ourense ]
[Vídeo]

Física e EEES
D. Pío González Fernández e Dª. Julia Serra Rodríguez [E.U.E.T. Forestal Pontevedra e E.T.S. Enxeñaría de Minas]
[Vídeo]

Prácticas no contorno socieducativo, como estímulo para o coñecemento e a vivencia da interculturalidade
D. Xosé Manuel Cid Fernández [Facultade de Ciencias da Educación Ourense ]
[Vídeo]

Recursos para a introdución das novas tecnoloxías no ensino
D. José Luis García Soidán [Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte Pontevedra ]
[Vídeo]

Unha experiencia de innovación no laboratorio de física no marco do EEES
D. José Carlos López, D. José Luis Fernández e Dª. Julia Serra [Escola Técnica Superior de Enxeñeiros Industriais Vigo ]
[Vídeo]

Uso de axentes conversacionais como titores virtuais no asesoramento de estudantes
D. Juan Carlos González Moreno [Escola Superior de Enxeñaría Informática Ourense]
[Presentación] [Vídeo]

Uso de blog/bitácora para xestionar unha guía docente
D. Daniel Martí [Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación Pontevedra]
[Presentación] [Vídeo]

Utilización de Blogs e wikis na docencia universitaria de sistemas multiaxente
D. Pedro Cuesta Morales [Escola superior de Enxeñaría Informática Ourense ]
[Presentación] [Vídeo]
 

 
foot