head
 
 
9. Software

9.1. Actualizacións
Service Pack 1 (SP1) Windows XP,
Service Pack 2 (SP2) Windows XP,
Service Pack 3 (SP3) Windows 2000.
9.2. Antivirus
Norman Antivirus (WinNT/2000/XP).
PC-Cillin Internet Security 14:
ServerProtect (Windows 2000/NT Server).
9.3. Clientes de correo
Eudora 5.1.1
IncrediMail
Scribe v1.67
9.4. Navegadores
Internet Explorer 6 SP1
Netscape 7.0
Opera 5.12 en Galego
Opera 6.05 en Castelán.
9.5. Parches
Adobe Acrobat (Mac): Actualización da versión 5.0 á 5.0.5)
Adobe Acrobat (Win) (Actualización da versión 5.0 á 5.0.5)
Adobe Photoshop (Mac): Actualización da versión 7.0 a 7.0.1
Adobe Photoshop (Win): Actualización da versión 7.0 a 7.0.1
Dreamweaver (Mac): Actualización da 4.0 á 4.0.1
Dreamweaver (Win): Actualización do Dreamweaver 4.0 á 4.0.1
Fireworks: Actualizaciónda versión  4.0 á 4.0.2
Fireworks (Mac): Actualización da versión  4.0 á 4.0.2
9.6. Utilidades
 compresores, visores de documentos: Acrobat Reader 5.1,Image v0.9 , PowerArchiver 2002 v800,  VNC, WinRar 3.0, WinZip 8.1 SR-1.
9.7. Utilidades de rede
i.FTP v1.53, Remote Desktop Connection Software, SmartFTP, SSH, WS_FTP LE 5.08.

11. Procesos administrativos

11.1. Expedición de certificados
11.2. Incompatibilidades
11.3. Contratación de profesorado visitante nacional dun Estado pertencente á Unión Europea
11.4. Cambio de domicilio
11.5. Trienios (Solicitude de recoñecemento dos servicios prestados)
11.6. Vacacións por asuntos persoais: documentación (solicitude)
11.7. Licencias sen soldo e por matrimonio (solicitude)
11.8. Outros permisos: solicitude
11.9. Xubilación: solicitude de información previa á xubilación
11.10. Ficha de perceptores
11.11. Impreso permiso máis de 15 días
11.12. Impreso permiso ata 15 días
11.13. Elaboración e pago de nómina do persoal da Universidade (documento de cambio de banco)
11.14. Xestión do IRPF:
11.14.1. Impreso variación do IRPF
11.14.2. Impreso de retencións
11.15. Plano de pensións:
11.15.1. Regulamento
11.15.2. Requisitos e solicitudes
11.15.3. Incidencias operativas do Plano de Pensións
11.15.4. Impreso de solicitude
11.16. Anticipos do persoal: Impreso de solicitudes de anticipos
11.17. Ficha de persoal de pagos por trasferencias
11.18. Modelo de Instancia dirixido ó Presidente do Tribunal de Garantías
11.19. Parte de Comunicación de traballadora embarazada
11.20. Actuación en caso de accidente
11.21. Formulario de notificación de accidente
11.22. Xestión de caixas  de urxencia
11.23. Formulario de solicitude de caixas de urxencia
11.24. Inventario
11.24.1. Solicitude de creación dunha nova ubicación
11.24.2. Solicitude de alta de bens inmobles
11.24.3. Solicitude de modificación de bens no inventario
11.24.4. Solicitude de baixa de bens inmobles
11.25. Prácticas de campo:
11.25.1. Solicitude de financiamento
11.25.2. Calendario das Prácticas(direccións de centros)
11.26. Avaliación docente:
11.26.1. Enquisas:solicitude de información das enquisas 2005/06(impreso de subxestións e impreso de reclamacións)
11.26.1. Impreso 1
11.26.1. Impreso 3