Mapa da Web Universidade de Vigo Contacto
menu-open
menu-close
null
Info-Profesorado
Info-Profesorado
Form-Profesorado
Biblioteca-Online-Libros
Biblioteca-Online-Documentos
Recursos-Educ
Recursos-Educ
Innovacion-Educ
Ligazons
Ligazons
Ligazons
Innovacion-Educ
 
 
RECURSOS EDUCATIVOS. PROGRAMAS ÚTILES PARA O PROFESORADO
 
[Software estatistico]

Amos 5.0

Amos é unha ferramenta para a creación de modelos de ecuacións estructuráis. Mediante unha interface gráfica, permite ó usuario explica-las relacións entre as variables e os datos a estudar.
Ligazón [Só IPs da UVigo]

Answertree 3.0 (Win 95/98/2000/NT 4.0 con Service

Este complemento do SPSS é un sistema de aprendizaxe computerizado que crea sistemas de clasificación en forma de árbores de decisión. Permite examinar datos e descubrir importantes formas de agrupación de casos. Asimesmo, permite atopar variables clave que identifican os elementos que forman parte dun grupo e formular regras para realizar prediccións sobre os elementos dun grupo de casos novos. As funcións do sistema amosan os resultados da análise en forma de estadísticos e gráficos.
Ligazón [Só IPs da UVigo]

EstaPlus

Software de estatística descriptiva que permite facer análises e digramas empregando datos distribuidos en variables unidimensionais ou bidimensionais, de xeito discreto ou continuo.

StadiS Lite

Aplicación para traballar os temas de estatística descriptiva. Pódese traballar cunha ou dúas variables tanto cualitativas como cuantitativas.

SPSS (varias versións)

SPSS é un dos software que lle proporciona estatísticas potentes, gráficos reveladores e táboas de pivote multidimensionales.
Ligazón [Só IPs da UVigo]
 

 
foot