Mapa da Web Universidade de Vigo Contacto

menu-open
menu-close
null
Info-Profesorado
Info-Profesorado
Form-Profesorado
Biblioteca-Online-Libros
Biblioteca-Online-Documentos
Recursos-Educ
Recursos-Educ
Innovacion-Educ
Ligazons
Ligazons
Ligazons
Innovacion-Educ
 
titlebarL
RECURSOS EDUCATIVOS. MATERIAIS AUDIOVISUAIS
titlebarR
 
Materiais Propios

Laboratorio de anatomía animal da facultade de Bioloxía
Antonio Palanca [Laboratorio de anatomía animal da facultade de Bioloxía]
I Xornada de Innovación Educativa na UVigo

A creatividade para a innovación docente universitaria
Dª. Eva Martínez Suárez [Facultade Ciencias da Educación Ourense ]

A experiencia de coordinación no plan piloto de adaptación ao EEES na titulación de Química
Dª. Inmaculada Prieto Jiménez [Facultade de Ciencias da Educación Pontevedra ]

A implicación dos alumnos de Belas Artes na xestión cultural a nivel local
Dª. Silvia García González [Facultade Belas Artes Pontevedra]

A metodoloxía da aprendizaxe-servizo en materias relacionadas coa xestión das organizacións
D. Roberto Carballo Meiriño [Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo Ourense]

A plataforma Tema en Expresión corporal e danza
Dª. María Ángeles Fernández Villarino [Facultade de Ciencias da Educación Ourense ]

A titorización grupal como estratexia innovadora
Dª. Carmen Ricoy Lorenzo [Facultade de Ciencias da Educación de Ourense]

Actividades innovadoras na formación inicial dos mestres en ciencias
D. Pedro Membiela Iglesia [Facultade Ciencias da Educación Ourense ]

Aplicacións de novas tecnoloxías audiovisuais á ensinanza de Bioloxía
D. Antonio Palanca, D. Javier Fernández e Dª. Cristina Carabelos [Facultade de Bioloxía Vigo]

Aprendizaxe baseada en problemas: Aplicación á materia de Química Física I (Termodinámica)
D. Carlos Manuel Estévez Valcárcel [Facultade de Química Vigo ]

As actividades manipulativas como ferramenta de aprendizaxe no ámbito científico-tecnolóxico
D. José Benito Vázquez Dorrío [Escola Técnica Superior de Enxeñaría de Minas Vigo]

Coloquio: Aclarando dúbidas e debatendo sobre temas relacionados
D. José Luis García Soidán e Dª. Inmaculada Prieto Jiménez [Facultade de Ciencias da Educación Pontevedra]

Coloquio: Aclarando dúbidas e debatendo sobre temas relacionados
D. José Luis García Soidán, D. Pedro Membiela Iglesia e D. José Carlos López [Facultade de Ciencias da Educación Pontevedra, Facultade de Ciencias da Educación Ourense e Escola Técnica Superior de Enxeñeiros Industriais Vigo]

Da diversidade á aula: unha experiencia coeducativa con estudantes de educación secundaria obrigatoria
Dª. María Victoria Carrera Fernández [Facultade de Ciencias da Educación Ourense ]

Divulgar para ensinar matemáticas
D. Miguel A. Mirás Calvo [Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo Vigo]

Enfoques programáticos para a innovación docente en recursos xenéticos mariños
D. Pablo Presa Martínez e Dª. Montserrat Pérez [Facultade Ciencias do Mar Vigo]

Estatística en turismo. Experiencia adaptada ao EEES
D. Carlos Filiberto González Salgueiro [Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo Ourense]

Estratexias de integración no EEEES
Dª. Julia Serra Rodríguez e D. Pío González Fernández [Escola Técnica Superior de Enxeñaría de Minas Vigo e Escola Universitaria de Enxeñaría Técnica Forestal Pontevedra]

Exemplo de utilización dun ámbito virtual como complemento na ensinanza tradicional nas materias de Informática
Dª. Amparo Rodríguez Damián [Facultade Ciencias Xurídicas e do Traballo Vigo]

Experiencias de estudantes en radio, televisión e webs
Dª. María Lameiras Fernández [Facultade de Ciencias da Educación Ourense ]

Física e EEES
D. Pío González Fernández e Dª. Julia Serra Rodríguez [E.U.E.T. Forestal Pontevedra e E.T.S. Enxeñaría de Minas]

Pautas para elaborar e implementar a programación docente dunha materia no marco do EEES
Dª. Concepción Pérez Lamela [Facultade de Ciencias Ourense]

Prácticas no contorno socieducativo, como estímulo para o coñecemento e a vivencia da interculturalidade
D. Xosé Manuel Cid Fernández [Facultade de Ciencias da Educación Ourense ]

Recursos para a introdución das novas tecnoloxías no ensino
D. José Luis García Soidán [Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte Pontevedra ]

Unha experiencia de innovación no laboratorio de física no marco do EEES
D. José Carlos López, D. José Luis Fernández e Dª. Julia Serra [Escola Técnica Superior de Enxeñeiros Industriais Vigo ]

Uso de axentes conversacionais como titores virtuais no asesoramento de estudantes
D. Juan Carlos González Moreno [Escola Superior de Enxeñaría Informática Ourense]

Uso de blog/bitácora para xestionar unha guía docente
D. Daniel Martí [Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación Pontevedra]

Utilización de Blogs e wikis na docencia universitaria de sistemas multiaxente
D. Pedro Cuesta Morales [Escola superior de Enxeñaría Informática Ourense ]
II Xornada de Innovación Educativa na Uvigo

Actividades manipulativas colectivizadas: Investigación interpretada na E.T.S.E. Minas
D. José Benito Vázquez Dorrío [E.T. Superior de Enxeñeiros de Minas]

As actividades non presenciais. Un pequeno paso nas estratexias didácticas do espazo EEES
Dª María de los Ángeles Fernández Villarino [Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte]

Como avaliar unha memoria de prácticas? Un exemplo de rúbrica no ámbito das novas tecnoloxías
Dª Manuela Raposo Rivas e Dª María del Carmen Sarceda Gorgosa [Facultade de Ciencias da Educación Ourense]

Coordinación de traballos en grupo entre materias para optimizar a carga de traballo do alumno
Dª María Fuencisla Mariño Callejo, Dª María Luisa Castro Cerceda, D. Manuel Megías Pacheco e Dª. María Jesús Iglesias Briones [Universidade de Vigo]

Creación de Empresas - Inglés Empresarial. Formación interdisciplinar na Diplomatura de Ciencias Empresariais de Vigo
Dª María del Pilar López Vidal e Dª Marta García de la Puerta [E.U. de Estudos Empresariais Vigo]

Estratexias de dinamización na aprendizaxe de materias do ámbito da Bioloxía
Dª Encarnación de Miguel e Dª Rosa Álvarez Otero [Facultade de Bioloxía]

Experiencia na adaptación da materia de sistemas multiaxente ao EEES
D. Pedro Cuesta Morales [E.S. Enxeñería Informática]

Experimentación dun modelo matemático aplicado á construcción dun parque infantil
D. Cecilio Fonseca Bon [Departamento Matemática Aplicada I]

I+I=C: Meta-acción de innovación e investigación para a mellora da Calidade Docente en Estatística
D. José Vicente Novegil Souto [Dpto. de Estatística e Investigación Operativa]

Inauguración das Xornadas na Sala I
D. Pedro Membiela [Vicerreitor de Formación e Innovación Educativa, Universidade de Vigo]

Inauguración das Xornadas na Sala II
D. Luis Anido Rifón, Dª Carmen Ricoy Lorenzo [Universidade de Vigo]

Integración de Webquests na aula de lingua estranxeira
Dª María Victoria Fernández Carballo-Calero [Facultade de Dereito]

Intervención de D. Pedro Membiela
D. Pedro Membiela [Vicerreitor de Formación e Innovación Educativa, Universidade de Vigo]

Investigación/Acción de problemáticas ambientais no contexto de traballo
Dª Esther Martínez Figueira [Facultade de Ciencias da Educación Ourense]

Investigacións científicas desenvolvidas polos estudantes de segundo de Maxisterio como ensinanza por indagación
D. Miguel A. Yebra Ferro e D. Pedro Membiela Iglesia [Facultade de Ciencias da Educación Ourense]

Novas tecnoloxías aplicadas á ensinanza
Dª Amparo Rodríguez Damián [Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo]

O portafolio como recurso na avaliación do alumnado
Dª Carmen Ricoy [Facultade de Ciencias da Educación Ourense]

O Sudoku e a reducción ao absurdo
D. Alberto Martín Méndez [ETSE de Telecomunicacións]

Opcións educativas dos blogs
Daniel Martí [Universidade de Vigo]

Os medios audiovisuais como recurso didáctico
Mercedes Suárez Pazos [Facultade de Ciencias da Educación Ourense]

Papel das TIC na docencia virtual de posgrao adaptada ao EEES
Dª. María Concepción Pérez Lamela, Dª Nuria Vila Romeu e D. J. Javier Blanco Blanco [Facultade de Ciencias da Educación Ourense]

Presentación conxunta do plan de marketing nas materias Marketing Estratéxico e Inglés Comercial na E.U. de Estudos Empresariais
Dª Consuelo Currás Valle, Dª Araceli González Crespán e Dª Carolina Requejo Losada [E.U. de Estudos Empresariais]

Procesos psicolóxicos básicos para educadores/as sociais
D. Manuel Ojea Rúa [Facultade de Ciencias da Educación Ourense]

Proxecto piloto de implantación do ECTS no primeiro curso de Educación Social. A experiencia dunha materia
Dª María Esther Pérez Enríquez [Facultade de Ciencias da Educación Ourense]

Turno de preguntas
Participantes da Xornada

Turno de preguntas
Participantes da Xornada

Turno de preguntas
Participantes da Xornada

Unha experiencia innovadora para ensinar e popularizar as Matemáticas a través do teatro
Dª Carmen Quinteiro Sandomingo, D. Miguel Ángel Mirás Calvo, D. Francisco Javier García Cutrín e D. Manuel Besada Morais [Departamento de Matemáticas]

Unha ferramenta en liña, de acceso libre e interactiva para estudar os tecidos e os órganos vexetais e animais
Manuel Megías Pacheco, Pilar Molist García e Manuel A. Pombal Diego [Facultade de Bioloxía]

Uso de foros de discusión e wikis para desenvolver actividades docentes
D. Xosé Antón Vila Sobrino [E.S Enxeñería Informática]
 
 
foot